romana   magyar   english   francais

 
   STUDII MASTERALE
acasaharta paginaposta electronicatermeni si conditii

     PREZENTARE GENERALA
     FACULTATI, SPECIALIZARI
     OFERTA 2017-2018
     DEPARTAMENTE
     MASTER
     SISTEM e-LEARNING
     CADRE DIDACTICE
     PUBLICATII CU UZ INTERN
     BURSE                      
     PLANIFICARI, ORARE
     REGULAMENTE
     INSCRIERE 2017-2018
     PARTENERIAT
     CONTACT

  

Simbol al culturii si al spiritualitatii muresene Campusul "Dimitrie Cantemir" este o structura moderna, capabila sa ofere conditii excelente pentru activitatile stiintifice si educative prin locatia lui, imbunatatirea permanenta si designul ergonomic.
Campusul "Dimitrie Cantemir", asigura conditii optime de instruire si recreere a studentilor, devenind un habitat educational complet si complex la standarde europene si internationale.
Pentru cele 60 de cadre didactice, dar si pentru studenti, campusul este cea de-a doua casa - lacas de predare sau de primire a cunostintelor necesare tinerilor pentru a accede in viata socio-profesionala.
Universitatea pune la dispozitia studentilor, o biblioteca de specialitate cu peste 34.000 volume si o sala de lectura moderna.
Universitatea "Dimitrie Cantemir" este acreditata prin Legea 136/2005 si organizeaza programe de studii masterale in temeiul Legii 2/09.01.2008, Ordinelor MEC 5538/30.09.2008, 5356/29.09.2009 si Legii 250/30.06.2009.
Universitatea "Dimitrie Cantemir" acorda, la programele de masterat, pentru merite deosebite, burse constand in reduceri totale sau partiale ale taxei de scolarizare. Alte categorii de tineri care beneficiaza de burse sunt copiii eroilor revolutiei din decembrie 1989 si tineri incadrati in anumite grade de handicap.
Universitatea noastra a oferit anul acesta, prin intermediul programului ERASMUS, burse de 110.000 euro pe luna pentru 56 de studenti de la Facultatil de Geografie, Psihologie, Stiinte ale Educatiei, Stiinte Economice si Drept.
Planificarea orarului se face astfel incat participarea la cursuri sa poata fi urmata de cat mai multi studenti, inclusiv de cei care sunt angajati in sectorul public sau privat, accesul la studii fiind inlesnit si de sistemul e-Learning, pe care Universitatea il pune la dispozitia tuturor studentilor.
Universitatea isi propune sa realizeze o legatura temeinica intre mediul academic si cel profesional, prin intermediul dezbaterilor organizate periodic in cadrul programelor de studiu masteral, la care sunt invitate sa ia parte, pe langa studenti si cadre didactice, personalitati ale mediilor profesionale.
Scopul nostru este ca absolventii Universitatii "Dimitrie Cantemir" sa obtina un nivel de instruire cat mai ridicat, bazat pe cunostinte teoretice si practice utile, cerute de piata muncii, pentru ca, la finalizarea studiilor sa poata ocupa un loc de munca sigur si bine platit.PROGRAME DE STUDII MASTERALE IN CADRUL UNIVERSITATII DIMITRIE CANTEMIR

          DOMENIUL - STIINTE ECONOMICE
                     Banci si piete de capital in context european
                     Gestiunea financiara a afacerilor

          DOMENIUL - STIINTE JURIDICE
                     Proceduri judiciare si profesii liberale

          DOMENIUL - PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI
                     Asigurarea calitatii invatamantului
                     Managementul resurselor umane* (acreditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania)
                     Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie (acreditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania)

          DOMENIUL - GEOGRAFIE
                     Resurse turistice si protectia mediului*

          ADMITERE SI TAXE DE STUDIIDOMENIUL - STIINTE ECONOMICE

Banci si piete de capital in context european
Durata studiilor: un an / 2 ani

Programul de studii universitare de masterat "Banci si piete de capital"(BPC) apartine domeniului de licenta "finante" si se incadreaza ciclului II universitar, in domeniul de masterat "finante", specializarea "finante si banci".
Domeniul de licenta in cadrul caruia functioneaza studiile universitare ale acestui masterat a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005, publicata in "Monitorul Oficial al Romaniei", partea I, nr. 434 din 20 mai 2005. La elaborarea Programului masteral s-au respectat dispozitiile legale privind invatamantul si statutul personalului didactic, organizarea studiilor universitare, organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, precum si Metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta.
Programul de studii de masterat este organizat de catre Departamentul de Studii Masterale in colaborare cu Facultatea de Stiinte Economice.
"Banci si piete de capital in context european" se adreseaza urmatoarelor grupuri tinta:
- in primul rand, tinta masteratului o reprezinta absolventii cilului I al studiilor universitare actuale, cu diploma de licenta.
- in al doilea rand, tinta acestui masterat o constituie absolventii oricarei facultati, indiferent de domeniul in care a fost dobandita diploma de licenta, care manifesta preocupari privind activitatea bancara si a pietelor de capital.
- Tot grupuri tinta sunt si angajatii - economisti sau nu - care activeaza in diferite compartimente din banci, institutii financiare, piete bursiere si din institutiile complementare acestora, precum si ai oricarei componente a pietei financiare, care doresc sa se perfectioneze din punct de vedere bancar si bursier, in vederea largirii oportunitatilor de avansare.
- Juristii, care au nevoie de cunostinte solide cu caracter bancar si bursier, pentru a-si indeplini profesionist menirea lor.
- Cadre didactice din invatamantul universitar neeconomic si din cel preuniversitar, care predau discipline cu caracter economic, in care impactul cunostintelor bancare si bursiere este major.
- Oricare persoana detinatoare a unei diplome de licenta, interesata de intelegerea schimbarilor radicale pe care integrarea Romaniei in Uniunea Europeana le are si le va avea asupra practicii bancare bursiere.
Competentele dobandite in urma absolvirii BPC se pot grupa in patru mari grupe:
competente cognitive (cunostinte)
- dobandirea fundamentelor teoretice, cu implicatii practice, din domeniile financiar, bancar si bursier, care stau la baza mecanismelor ce imprima dinamism si inovatie in mediul financiar in sens larg; dobandirea unor cunostinte si deprinderi practice in comunicare si relatii publice in domeniul bancar, al pietei de capital si al asigurarilor.
- analiza conceptelor fundamentale ale teoriei monetare si aplicarea lor la studierea problemelor de politica monetara;
- cunoasterea principalelor probleme referitoare la piata valorilor mobiliare;
- utilizarea in mod adecvat conceptele legate de sistemele informatice in intreprinderi;
- insusirea unui limbaj pragmatic, prin intermediul caruia sa descrie, sa modeleze, sa optimizeze si sa comunice componentele si intregul unui sistem informational-informatic;
- intelegerea necesitatii dezvoltarii activitatii pietei valorilor mobiliare;
- cunoasterea mecanismului celor doua compartimente de tranzactionare a valorilor mobiliare: piata primara si secundara;
- cunoasterea pietei creditului pe termen scurt si importanta acestuia;
- cunoasterea plasamentelor bursiere la care un investitor poate face apel in functie de pozitia sa fata de risc;
- cunoasterea pietei creditului ipotecar si a celui imobiliar;
- cunoasterea importantei rolului Bancii Centrale Europene, a misiunii si a obiectivelor sale;
- intelegerea impulsurilor care au generat expansiunea mecanismelor de transformare financiara internationala intr-un domeniu extrem de dinamic, cu grad ridicat de complexitate si specializare, la care se poate apela neingradit;
- dobandirea unor cunostinte si deprinderi practice in comunicare si relatii publice in domeniul bancar si al pietei de capital;
- cunoasterea fiscalitatii din tarile UE si necesitatea armonizarii fiscalitatii romanesti cu cea europeana.
- utilizarea tehnicilor si metodelor de finantare externa, adaptate specificului activitatii financiar-bancare
- realizarea unei analize cantitative si analitice a problemelor monetare, privite in context european
- identificarea oportunitatilor si amenintarilor fiscale la nivelul entitatilor corporatiste si al celor bancare, in context european, cu rezultate in impozitarea redusa a veniturilor
- realizarea unei analize a performantelor, pozitiei financiare a corporatiei in contextul obtinerii sau acordarii unei finantari
- calcularea indicatorului VaR pentru un portofoliu de valute pe baza datelor privind evolutia preturilor acestor valute pe piata interbancara
competente functionale
- fundamentarea teoretica a parghiilor de interventie la nivel macroeconomic;
- deprinderea abilitatilor de a utiliza tehnici si metode de finantare;
- identificarea setului de strategii de finantare externa si a modului de penetrare pe pietele internationale care ofera cele mai bune conditii;
- intelegerea rolului, a modului de actiune si a efectelor liberalizarii, de catre Romania a miscarilor de capital, prin declararea la 1 septembrie 2006, a leului drept moneda deplin convertibila;
- realizarea unei analize cantitative si analitice a problemelor financiare, privite in context european
- capacitatea utilizarii unui instrumentar de colectare, organizare, prezentare, prelucrare, interpretare si analiza a informatiei statistice din mediul financiar-bancar, instrumentar care poate fi mai simplu sau mai sofisticat, in functie de calitatea informatiei pe care doresc sa o obtina si de timpul de care dispun masteranzii;
- insusirea esentei si utilitatii analizei fundamentale si tehnice a pietei valorilor mobiliare;
- identificarea oportunitatilor si amenintarilor fiscale la nivelul entitatilor corporatiste si al celor bancare, in context european; - realizarea unei analize a performantelor si riscurilor din domeniul bancar;
- utilizarea tuturor formelor de plasament de capital si a strategiilor corespunzatoare pentru atingerea obiectivelor corporatiilor sau ale entitatilor bancare - deprinderea tehnicilor de control, supervizare si auditare in institutii financiare, in contextul unei guvernante corporatiste
- utilizarea tehnicilor asistate de calculator pentru realizarea operatiunilor bancare (e_transfers, ATM operations, e_cards, Self-Service Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking)
- utilizarea bazelor de date si a limbajului SQL in general.
- implementarea si utilizarea sistemelor integrate ERP (Enterprise resource planning), cu accent mai ales pe utilizarea CRM (Customer relationship management).
- utilizarea aplicatiilor de inteligenta artificiala, respectiv a sistemelor expert.
- implementarea si utilizarea sistemelor de securitate in retelele intranet.
- deprinderea de catre cursanti a tehnicilor de gestiune a informatiilor economice si a tipurilor de piata dupa natura informatiei.
competente personale
- gestiunea unui proces decizional si a oricarei planificari strategice care implica riscuri, din considerente legate de uniprezenta riscului atat in mediul bancar cat si in viata de zi cu zi
- insusirea de catre masteranzi a tehnicilor si strategiilor de comunicare bancara, in situatii normale si de criza si elaborarea unui proiect de fluidizare a comunicarii bancare, precum si pregatirea cursantilor pentru studii doctorale;
competente generale
- dobandirea de catre cursanti a cunostintelor si abilitatilor necesare unei comunicari eficiente in organizatiile bancare, in vederea consilierii;
- formarea abilitatilor necesare comunicarii, indeosebi in mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare si imagine, dar si pentru gestionarea lor;
- dobandirea competentelor in comunicarea economica si in manevrarea informatiilor economice, in vederea imbunatatirii performantelor profesionale;
- intelegerea si constientizarea importantei implementarii sistemelor informatice integrate in intreprinderi si a securitatii datelor si informatiilor pe care le gestioneaza;
Insusirea tehnicilor eficiente de comunicare in domeniul financiar-bancar.


Gestiunea financiara a afacerilor
Durata studiilor: 2 ani

Programul de studii universitare de masterat "Gestiunea financiara a afacerilor" (GFA) apartine domeniului de licenta "Finante" si se incadreaza ciclului II universitar, in domeniul de masterat "finante", specializarea "Gestiunea financiara a afacerilor". Domeniul de licenta in cadrul caruia functioneaza studiile universitare ale acestui masterat a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005, publicata in "Monitorul Oficial al Romaniei", partea I, nr. 434 din 20 mai 2005. La elaborarea Programului masteral s-au respectat dispozitiile legale privind invatamantul si statutul personalului didactic, organizarea studiilor universitare, organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, precum si Metodologia de evaluare externa, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta.
Programul de studii de masterat este organizat de catre Departamentul de Studii Masterale in colaborare cu Facultatea de Stiinte Economice.
Programul de masterat "Gestiunea financiara a afacerilor" se adreseaza urmatoarelor grupuri tinta:
• absolventi ai studiilor universitare cu diploma de licenta, care doresc dezvoltarea unei cariere de succes in domeniul financiar;
• oameni de afaceri, absolventi ai studiilor universitare cu diploma de licenta care doresc sa beneficieze de cunostinte legate de domeniul financiar, in scopul unei mai bune gestionari a propriilor afaceri, precum si a celor incredintate de angajatori prin functiile de raspundere pe care le au.
Misiunea programului de masterat GFA este formarea de profesionisti in domeniul financiar, la standarde internationale, prin promovarea de studii de masterat flexibile si inovative. GFA asigura o cunoastere de baza a cadrului conceptual si practic al domeniului financiar, GFA ofera pregatirea integrata, prin curricula interdisciplinara, cu scopul de a deprinde cursantii cu abilitati reale de solutionare cu succes a problematicilor financiar, GFA conduce la pregatirea unor specialisti competenti, creativi, capabili a derula in mod autonom activitati financiare si de plasamente. GFA contribuie la intelegerea si stapanirea cunostintelor de management si a celor privind noile tehnologii informationale si de comunicatii aferente domeniului studiat. Prin toate acestea GFA faciliteaza dezvoltarea unei cariere de succes in domeniul financiar.
Obiectivele specifice programului propus isi gasesc reflectarea in dobandirea de abilitati care sa conduca la dezvoltarea capacitatii practice de realizare a misiunii, la dezvoltarea si perfectionarea profesionala continua, la facilitarea integrarii euro-atlantice a specialistului roman in domeniul financiar, la utilizarea cunostintelor dobandite la disciplinele studiate si valorificarea publicatiilor din domeniu, la formarea unor specialisti in domeniu, cu o capacitate rapida de reactie, care sa faca fata mediului concurential actual, la promovarea calitatii si eficientei procesului educational.
Competentele dobandite in urma absolvirii GFA se pot grupa in patru mari grupe:
competente cognitive (cunostinte)
- dobandirea fundamentelor teoretice cu implicatii practice din domeniul financiar, fiscal care stau la baza mecanismelor ce imprima dinamism si inovatie in mediul de afaceri;
- cunoasterea principalelor probleme macroeconomice legate de moneda si fluxurile monetare precum si a instrumentelor de interventie monetara in economie;
- utilizarea in mod adecvat a conceptelor legate de sistemele informatice in intreprinderi;
- formarea unei imagini complete a finantelor internationale - publice si private - si insusirea cat mai adecvata a instrumentelor teoretice si operationale ale componentelor de baza ale finantelor internationale;
- dobandirea unor cunostinte si deprinderi practice in formularea si adoptarea unor decizii, la insusirea unor metode economice de fundamentare a preturilor de oferta, la conceperea unor strategii si tactici pe linie de preturi.
competente functionale
- fundamentarea teoretica a parghiilor de interventie la nivel micro si macroeconomic;
- interpretarea economiei ca un sistem complex la baza caruia se afla si indicatorii monetari;
- deprinderea abilitatilor de a utiliza tehnici si metode de finantare externa, adaptate specificului activitatii societatilor comerciale potential beneficiare;
- identificarea setului de strategii de finantare externa si a modului de penetrare pe pietele internationale care ofera cele mai bune conditii;
- realizarea unei analize cantitative si analitice a problemelor monetare, privite in context european;
- capacitatea utilizarii unui instrumentar de colectare, organizare, prezentare, prelucrare, interpretare si analiza a informatiei statistice din mediul financiar-bancar, instrumentar care poate fi mai simplu sau mai sofisticat, in functie de calitatea informatiei pe care doresc sa o obtina si de timpul de care dispun masteranzii;
- realizarea unei analize a performantelor, pozitiei financiare a firmei in contextul obtinerii sau acordarii unei finantari;
- deprinderea tehnicilor de control, supervizare si auditare in institutii financiare, in contextul unei guvernante corporatiste;
- utilizarea tehnicilor asistate pe calculator precum si a bazelor de date;
- utilizarea aplicatiilor de inteligenta artificiala, respectiv a sistemelor expert;
- implementarea si utilizarea sistemelor de securitate in retelele intranet;
- deprinderea de catre cursanti a tehnicilor de gestiune a informatiilor economice si a tipurilor de piata dupa natura informatiei.
competente personale
- gestiunea unui proces decizional si a oricarei planificari strategice care implica riscuri, din considerente legate de uniprezenta riscului in mediul de afaceri
competente generale
- formarea abilitatilor necesare comunicarii, indeosebi in mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare si imagine, dar si pentru gestionarea lor;
- dobandirea competentelor in comunicarea economica si in manevrarea informatiilor economice, in vederea imbunatatirii performantelor profesionale;
- intelegerea si constientizarea importantei implementarii sistemelor informatice integrate in intreprinderi si a securitatii datelor si informatiilor pe care le gestioneaza.
Pentru atingerea obiectivelor, programul de masterat propus contine si o componenta de cercetare individuala, vocationala, care consta in posibilitatea participarii cursantilor la derularea unor proiecte de cercetare, in Centrul de Studii al Universitatii. Rezultatele acestor activitati pot fi prezentate in cadrul unui simpozion al masteranzilor Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mures.
Colectivul de cadre didactice, implicat in realizarea acestui program de masterat, prin nivelul de pregatire profesionala atins si, totodata, prin preocuparile stiintifice actuale, constituie garantia unui proces de invatamant de calitate, cu impact real asupra participantilor si, mai ales, asupra evolutiei lor profesionale viitoare.


DOMENIUL - STIINTE JURIDICE

Proceduri judiciare si profesii liberale
Durata studiilor: un an

Programul de studii universitare de masterat "Proceduri judiciare si profesii liberale" apartine domeniului de licenta "drept" si se incadreaza ciclului II universitar in domeniul fundamental de masterat "stiinte juridice".
Domeniul de licenta, in cadrul caruia functioneaza studiile universitare ale acestui masterat (Drept), a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 434 din 20 mai 2005). Programul de studii de masterat este organizat in cadrul Departamentului de Studii Masterale. La organizarea si functionarea programului de studii de masterat colaboreaza Facultatea de Drept si Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Targu Mures.
Grupurile tinta ale Programului masteral "Proceduri judiciare si profesii liberale" sunt reprezentate de urmatoarele categorii de persoane:
- absolventii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mures si ai altor facultati de drept din judetul Mures si judetele limitrofe care doresc sa asceada la functia de judecator, notar, executor judecatoresc, avocat, mediator sau consilier juridic si sa se angajeze, ca atare, in sistemul judiciar din Romania, institutiile Uniunii Europene ori statele membre UE;
- judecatorii, notarii, executorii judecatoresti, avocatii, mediatorii si consilierii juridici din judetul Mures si judetele limitrofe acestuia, aflati in exercitarea profesiei, conform reglementarilor in vigoare, care urmaresc aprofundarea studiilor juridice ori au preocupari in domeniul cercetarii juridice;
- alte persoane cu studii juridice, angajate sau nu in cadrul autoritatilor ori institutiilor publice din judetul Mures si judetele limitrofe acestuia, care urmaresc sa ocupe o functie ce implica studii juridice aprofundate.
Valorile si obiectivele specifice.
Absolventii programului de studii masterale "Proceduri judiciare si profesii liberale" vor fi specialisti capabili sa ocupe si sa exercite, in conditii de performanta, conform cerintelor reglementarilor interne si europene din domeniu, atributiile functiilor de judecator, arbitru, mediator, procuror, notar public, avocat, consilier juridic, executor judecatoresc si alte functii care presupun studii juridice aprofundate, precum si sa genereze si sa mentina un ansamblu de relatii adecvate cu parti interesate, cu mediul socio-juridic romanesc si international, aflat intr-o dinamica fara precedent, determinata, mai ales, de necesitatea compatibilizarii legislatiei interne a Romaniei cu reglementarile europene.
Competentele dobandite.
Masteranzii programului "Proceduri judiciare si profesii liberale" vor dobandi urmatoarele competente:
• competentele cognitive, care privesc cunoasterea temeinica si aprofundata a reglementarilor interne si europene referitoare la: - procedurile jurisdictionale civile si comerciale speciale;
- procedurile jurisdictionale pentru minori si familie;
- procedura arbitrajului privat;
- procedurile notariale si exercitarea profesiei de notar;
- organizarea activitatii de mediere a conflictelor de interese in domeniul dreptului;
- organizarea activitatii avocatiale;
- organizarea activitatii executionale.
• competentele functionale, care vizeaza exercitarea in conditii de legalitate, performanta si moralitate a atributiilor de: - judecator sau arbitru ori mediator, pentru solutionarea pe cale judecatoreasca, respectiv arbitrala sau a medierii, a litigiilor civile sau comerciale;
- judecator, pentru solutionarea cauzelor cu minori sau de familie;
- procuror, pentru respectarea legii si a intereselor generale ale societatii, precum si a unor categorii de persoane (minore, interzise judecatoreste, disparute), in cadrul activitatii judiciare de solutionare a litigiilor de drept privat;
- notar public, pentru desfasurarea procedurilor si intocmirea actelor notariale;
- avocat (sau consilier juridic), pentru reprezentarea sau asistarea partilor in judecata;
- executor judecatoresc, pentru punerea in executare silita a titlurilor executorii;
- functionar public, cu sarcini de asigurare a respectarii legii in diverse domenii de activitate.
• competente care privesc cunoasterea temeinica si aprofundata a reglementarilor interne si europene referitoare la procedurile jurisdictionale civile si comerciale speciale, jurisdictii pentru minori si familie, procedura arbitrajului privat, organizarea activitatii de mediere a conflictelor de interese in domeniul dreptului, organizarea activitatii avocatiale si executionale; exercitarea in conditii de legalitate, performanta si moralitate a atributiilor de judecator sau arbitru ori mediator, notar public, avocat sau consilier juridic, functionar public.

DOMENIUL - PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

Asigurarea calitatii invatamantului
Durata studiilor: 2 ani

Ca urmare a tendintei de descentralizare a sistemului educational in domeniile financiar, curricular si al resurselor umane, managerul scolar (includem aici functiile de conducere specificate in Statutul Personalului Didactic) va avea o autoritate decizionala sporita, dar si o raspundere deosebita fata de scoala si clientii acesteia - elevii, parintii si comunitatea in ansamblul ei. Se realizeaza, astfel, o transformare a directorului de unitate scolara dintr-un simplu administrator intr-un manager si intr-un adevarat lider al comunitatii educationale locale. Astfel, activitatea acestuia nu se mai poate realiza pe baza calitatilor native si a experientei "de predare", ea trebuind a fi sustinuta printr-o formare direct si explicit profesionalizanta: pregatirea manageriala nu poarte fi considerata ca o simpla "perfectionare", ci inteleasa ca o adevarata schimbare de profesiune. Raspunzand nevoii imediate de profesionalizare a managerilor actuali si viitori din sistemul educational din Romania, caracteristica definitorie a Masteratului de Asigurarea calitatii invatamantului o reprezinta relatia dintre teorie si practica - provocarea noilor experiente, folosirea acestora, exercitii si simulari, practica manageriala - avand la baza principalele orientari teoretice actuale si asigurand o pregatire comprehensiva orientata spre practica.
Masteratul de Asigurarea calitatii invatamantului se adreseaza urmatoarelor categorii de public tinta:
- directorilor de scoli si de licee;
- administratorilor din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar;
- functionarilor din administratia locala responsabili cu probleme de educatie;
- absolventilor de invatamant superior interesati de probleme educationale;
- consultantilor educationali.
Competetele dobandite in urma absolvirii Masteratului in Asigurarea Calitatii sunt:
competente cognitive (cunostinte)
- dobandirea fundamentelor teoretice cu implicatii practice din domeniul managementului calitatii in invatamant care stau la baza mecanismelor ce imprima dinamism si inovatie in mediul educational
- analiza starii actuale si a experientei institutiilor romanesti cu privire la asigurarea calitatii in invatamantul
- definirea conceptelor fundamentale proprii sistemelor de asigurare a calitatii la nivel institutional si national
- stabilirea prioritatilor, a structurilor institutionale si a etapelor necesare pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii
- stabilirea functiunilor si responsabilitatilor in cadrul structurilor institutionale, instruirea specifica a persoanelor investite cu responsabilitate
- caracterizarea statutului epistemologic al TMC; determinarea locului TMC in sistemul stiintelor pedagogice
- definirea si caracterizarea principalelor categorii de concepte curriculare
- asamblarea conceptelor intr-un limbaj stiintific coerent si utilizarea lui adecvata in comunitatea profesionala
- explicarea si demonstrarea legitimitatii principiilor si normelor metodologice ce stau la baza: selectiei, definirii si clasificarii obiectivelor educationale; derivarii, selectiei si organizarii pedagogice a continuturilor, alocarii si organizarii timpului de instruire, structurarii metodelor de proiectare curriculara; strategiilor de implementare a inovatiilor curriculare; modelelor de evaluare
- aprecierea meritelor si limitelor diferitelor modele de proiectare curriculara
- analiza si evaluarea politicilor si reformelor curriculare nationale, europene si transeuropene; identificarea problemelor critice si a principalelor tendinte de evolutie;
- definirea si clasificarea obiectivelor educationale potrivit metodologiilor corespunzatoare;
- dobandirea si aprofundarea cunostintelor despre formarea continua a cadrelor didactice;
- insusirea metodelor specifice de educatie a adultilor;
- familiarizarea cu problemele specifice formarii agentilor educationali rurali;
- asimilarea unor deprinderi practice privind problematica conducerii organizatiilor scolare, modalitatilor de motivare a personalului didactic si a elevilor, de comunicare cu cadrele didactice si elevii, de rezolvare a conflictelor si relationare corecta, de combatere a stresului profesional si scolar
- initiere in analiza comparativa a politicilor educationale institutionale, nationale si internationale
- formarea competentelor de proiectare si realizare a unei cercetari pedagogice la nivel empiric
- cultivarea unor cunostinte si deprinderi solide in domeniul managementului proiectelor
- familiarizarea cu principalele surse de finantare in domeniul managementului proiectelor educationale
- asimilarea principalelor etape pe care le parcurg orice proiect (denumite si ciclurile de viata ale proiectelor) - conceperea; planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declansarea proiectului/formarea echipei, derularea/executia, monitorizarea, inchiderea
- surprinderea legaturii intre sistemul traditional de predare si cel modern, imbinarea celor doua fiind varianta optima a invatamintului actual
- realizarea trecerii de la metodologia centrata pe profesor, ca factor catalizator al procesului de invatare, la cea care-l aduce in centrul atentiei pe elev
- interpretarea si analizarea principalelor metode didactice
- dezvoltarea unei conceptii cristalizate si moderne privind natura, functiile si limitele EPS/E
- caracterizarea, interpretarea si evaluarea principalelor teorii EPS/E
- descrierea, interpretarea si utilizarea metodelor reprezentative de evaluare si a tehnicilor aferente
- descoperirea particularitatilor de organizare a activitatii in fiecare sistem alternativ de instruire
- asimilarea principalelor teorii si modele ale invatarii
- cunoasterea principalelor tipuri de situatii critice intalnite in aria educationala,
- utilizarea in mod adecvat a conceptelor legate de sistemele e-Learning si software educational
- insusirea unui limbaj pragmatic, prin intermediul caruia sa descrie, sa modeleze, sa optimizeze si sa comunice componentele si intregul unui sistem e-Learnig.
- utilizarea sistemelor expert in crearea "profesorului virtual".
Competente functionale
- elaborarea unui ghid pentru proiectarea si implementarea procedurilor de asigurare a calitatii in invatamant
- elaborarea de proiecte curriculare de diferite tipuri (schite de planuri si programe, module de manuale, pachete de invatare) valorificand principalele modele de design curricular: modelul planficarii rationale, modelul procesual, modelul situational etc.
- evaluarea principalelor produse curriculare utilizand variate modele de evaluare: evaluarea centrata pe obiective, evaluarea centrata pe decizii, evaluarea bazata pe judecata de expert, evaluarea cu oponent etc.
- adoptarea de decizii privind selectia manualului scolar si a analizelor curriculare
- aplicarea principalelor tehnici ce stau la baza invatarii la varsta adulta si a tehnicilor de formare si dezvoltare a muncii in echipa
- utilizarea tehnicilor de elaborare a proiectelor de formare profesionala a agentilor educationali
- initierea unor investigatii si aplicatii specifice psihologiei organizationale, formarea unor deprinderi practice de investigare in mediul organizational scolar si punerea bazelor in vederea crearii premiselor dezvoltarii unor aplicatii eficiente, fundamentate stiintific pentru oferirea de solutii pertinente in domeniul organizational scolar
- construire a unor instrumente de diagnoza si interventie in domeniul scolar, in functie de cerintele formulate
- elaborarea unor studii de impact ale schimbarilor in educatie
- asistarea proiectarii unor strategii educationale sectoriale
- exersarea capacitatii de utilizare a computerului in prelucrarea informatiilor statistice si a celor de interpretare a informatiilor.
- initiere in elaborarea proiectelor de finantare educationale
- formarea unor abilitati si deprinderi de conducere a unui proiect de finantare
- abilitare in initierea, redactarea, derularea si finalizarea unui proiect managerial
- conceperea si utilizarea strategiilor didactice in care elevii sa fie participanti activi in procesul invatarii
- descoperirea caracterului formativ al noilor metode didactice si conditiilor pentru succesul activitatii didactice (consecinte si pentru practica pedagogica )
- formarea abilitatilor necesare planificarii si conducerii studiilor evaluative
- insusirea si valorificarea tehnicilor de elaborare a raportului de evaluare
- aplicarea principalelor tehnici care stau la baza invatarii scolare in diverse sisteme alternative
- exersarea principalelor modalitati de evaluare utilizate in sistemele alternative
- implementarea unor modalitati optime de gestionare a situatiilor critice specifice clasei de elevi
- implementarea si utilizarea sistemului e-Learning Moodle
- implementarea si utilizarea de software educational, respectiv laboratoare virtuale, simulatoare
- implementarea si utilizarea sistemelor de videoconferinta.
competente personale
- integrarea conceptelor, normelor si strategiilor fundamentale ale managementului calitatii in sistemul de valori profesionale si personale ale cursantului
- formarea gandirii metaevaluative
- atitudini responsabile fata de profesiunea didactica
- receptivitatea la inovatiile din sfera educatiei
- interes pentru si participarea la perfectionarea continua
- constructia de proiecte pentru propria dezvoltare profesionala si personala
- formarea si dezvoltarea unor atitudini civice europene
- intelegerea rolului si locului pe care fiecare il are in dezvoltarea coinitatii careia ii apartine � atat profesionale cat si sociale;
- intelegerea rolului pe care fiecare il are in dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere
- dezvoltarea unor competente de operare pe calculator
- formarea unor competente de comunicare eficienta
- intelegerea si constientizarea importantei implementarii si utilizarii sistemelor e-learnig
competente generale
- dobandirea de catre cursanti a unei imagini de ansamblu privind legatura educatie � societate
- deprinderea cursantilor cu tehnici de conducere organizationala si de asigurare a calitatii in educatie
- dobandirea de catre cursanti a cunostintelor si abilitatilor necesare unei comunicari eficiente in organizatiile scolare;
- formarea abilitatilor necesare comunicarii, indeosebi in mediul educational, pentru prevenirea crizelor de comunicare si imagine, dar si pentru gestionarea lor;
- dobandirea competentelor in comunicarea pedagogica in vederea imbunatatirii performantelor educationale;
- formarea unei imagini prospective a educatiei.


Managementul resurselor umane (acreditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania)
Durata studiilor: 2 ani

Programul de studii universitare de masterat "managementul resurselor umane" apartine domeniului de licenta "psihologie" si se incadreaza ciclului II universitar in domeniul de masterat "psihologie". Scopurile programului sunt formarea si abilitarea unor specialisti in:
- diagnoza oganizationala si interventia organizationala
- evaluarea cantitatii, calitatii si eficientei resurselor umane ale organizatiilor
- asigurarea asistentei si consilierii psihologice a managerilor
- elaborarea si implementarea programelor ameliorative sau de dezvoltare planificata a persoanelor si organizatiilor.
Principalele grupuri tinta avute in vedere pentru infiintarea Masteratului sunt:
- absolventii institutiilor de invatamant superior interesati in ocuparea unor pozitii de conducere in cadrul unor diverse firme, companii nationale / multinationale
- managerii firmelor (de diverse dimensiuni) interesati in perfectionare manageriala
- potentialii promotori ai diferitelor institutii, interesati in promovarea de proiecte (regionale, nationale, europene)
- specialisti in domeniul resurselor umane, dornici sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu si de promovarea metodelor moderne de administrare a companiilor
Competente dobandite
competente cognitive
- cunostinte fundamentale in formarea conducerea si consolidarea a echipei de munca;
- insusirea unor competente teoretice legate de mediile de viata naturale, tehnicile de adaptare la factorii de mediu, metodele de imbunatatire a performantelor personale si de grup prin activitati in mijlocul naturii.
- notiuni fundamentale si modele explicativ-interpretative ale psihologiei carierei in baza carora sa abordeze actul evaluarii, orientarii si consilierii carierei atat in organizatii cat si individual;
- cunoasterea instrumentarului de cercetare, a testelor psihologice folosite in domeniul industrial organizational
- cunoasterea de elemente particulare si specifice principalelor paradigme ale stiintei comunicarii
- cunoasterea profilul mentalitatii romanesti si rolului mentalitatilor in devenirea spiritului uman � individual si colectiv
- cunoasterea conceptelor fundamentale ale istoriei mentalitatilor, definirea mentalitatilor
- cunoasterea caracteristicilor mentalului colectiv
- cunoasterea principalelor reglementari juridice interne si internationale care reglementeaza raporturile de munca
- aprofundarea principalelor strategii de cercetare in psihologie organizationala,
- cunoasterea unor metode si tehnici de cercetare a activitatii organizatiilor internationale
- familiarizarea cu notiuni de baza privind importanta, motivele schimbarii si modul de implementare a schimbarii
- aprofundarea notiunilor teoretice privind aspecte importante a organizatiei: comunicare, conflict, conducere, motivare, conducere, stres, munca eficienta
- cunoasterea principiilor generale de testare si interventie organizationala
- cunoasterea notiunilor de baza: stare de bine, sanatate / boala, normal / patologic
- asimilarea notiunilor de baza privind selectia profesionala, testul psihologic, problematica predictiei reusitei profesionale viitoare
competente functionale
- tehnicilor integrate in evaluarea psihologica;
- dobandirea unor abilitati practice in implementarea proiectelor de preventie si interventie pe teme de sanatate organizationala - dobandirea unor modalitati de rezolvare creativa a problemelor din cadrul echipei
- insusirea metodelor de imbunatatire a performantelor personale si de grup prin activitati in mijlocul naturii � activitati outdoor - insusirea metodelor si tehnicilor de cercetare a activitatii organizatiilor internationale,
- dezvoltarea capacitatilor de a observa, analiza si sistematiza dinamica relatiilor internationale in lumea contemporana.
- insusirea tehnicilor de evaluare a caracteristicile personale relevante pentru cariera si modele decizionale in alegerea profesiei
- dezvoltarea abilitatilor de proiectare a unor programe eficiente de consiliere si orientare in cariera
- formarea conduitelor si formarea abilitatilor intelectuale pentru comunicare si a capacitatii de persuasiune
- insusirea tehnicilor de diagnoza ale mentalului colectiv avand drept criterii angajati/angajatori in functie de marile domenii ale activitatilor sociale; profesiuni; sector public/privat si modalitatile lor de manifestare
- dezvoltarea abilitatilor de comunicare si formare a relatiilor publice
- dobandirea de deprinderi si abilitati ce sunt necesare unei mai bune comunicari in institutiile publice si cele private
- insusirea tehnicilor si strategiilor de comunicare specifice (traditionale si moderne)
- formarea abilitatilor intelectuale pentru interpretarea principalelor reglementari juridice interne si internationale - aplicarea practica a acestor reglementari in contextul muncii.
- asimilarea unor metode statistice avansate de prelucrarea datelor
- dezvoltarea unor deprinderi practice in realizarea de studii, cercetari si de elaborare de teste proprii
- dezvoltarea capacitatii lor de a observa, analiza si sistematiza dinamica relatiilor internationale in lumea contemporana
- aprofundarea unor tehnici de diagnoza organizationala si de planificare si implementare a schimbarii organizationale
- formarea a unor deprinderi practice in realizarea schimbarii organizationala.
- formarea unor deprinderi practice privind utilizarea unor instrumente specifice de diagnoza si interventie a organizatei
- realizarea unor studii practice cu privire la instrumentarul dobandit
- formarea deprinderilor in realizarea de proiecte practice de preventie si interventie pe diferite teme de sanatate cu impact organizational: alcoolul in organizatie, stresul profesional, bolile profesionale
- formarea unor abilitati practice constand in intocmirea scalelor de evaluare, colectarea datelor si interpretarea acestora
- aplicarea practica a metodelor de evaluare corespunzatoare postului si scopului stabilit
- alcatuirea unor baterii de selectie pentru diferite functii si meserii formarea unor abilitati practice de utilizare si interpretare a probelor psihologice (teste, chestionare, experimente)
- formarea unor abilitati practice de utilizare si interpretare a probelor psihologice (teste, chestionare, experimente)• competente generale • competente personale
- dezvoltarea atitudinilor pozitive fata de managementul si automanagementul carierei
- valorificarea optima a propriului potential de invatare
- formarea unui sistem de norme si valori indispensabil intelegerii procesului de elaborare si aplicare a politicilor publice.
- sa opereze judecati de valoare cu privire la procesul de elaborare si aplicare a politicilor publice;
- dezvoltarea atitudinilor pozitive fata de stilul de viata si sanatate.


Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie (acreditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania)
Durata studiilor: 2 ani

Programul de studii universitare de masterat "Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie" apartine domeniului de licenta "Psihologie" si se incadreaza ciclului II universitar in domeniul de masterat "Psihologie".
Programul asigura aprofundarea pregatirii unor categorii profesionale (psihologi, psihopedagogi, medici, etc.) in domenii de cercetare si aplicative ale psihologiei, in conformitate cu cerintele impuse de contextul profesional reglementat pe plan national si european.
misiune
- Ne propunem cresterea gradului de specializare, imperios necesara in conditiile reducerii perioadei de pregatire universitara, constituirea unei oferte mai variate si atractive, atat pentru absolventii nostri, cat si pentru cei ai altor facultati. Masterul isi propune sa integreze si discipline specifice altor stiinte, care interactioneaza cu psihologia.
- Atragerea potentialilor masteranzi si asigurarea pregatirii acestora in concordanta cu cerintele impuse de piata muncii si dorinta de a ne impune prin criteriul calitatii.
obiective generale:
- Perfectionarea tehnicilor si metodelor de consiliere si psihoterapie, ca domenii extrem de importante ale cunoasterii si practicii psihologice;
- Prezentarea directiilor si tendintelor actuale in psihologie in ceea ce priveste aspectele teoretice si practice, in domenii particulare ale psihologiei;
- Aplicabilitatea teoriilor din domeniul clinic in practica psihologica;
grupurile tinta:
- Grupurile tinta sunt constituite din absolventii de studii superioare, in special studentii Facultatii de Psihologie, Psihopedagogie Speciala, Medicina, Sociologie si Asistenta Sociala.
valorile:
- Adecvarea programelor propuse la cerintele actuale ale pietei muncii, calitatea sistemului de transmitere a informatiilor, competentele pe care le ofera si pregatirea/specializarea psihologilor care activeaza in sistemul clinic.
- Oferta de discipline care asigura o aprofundare a cunostintelor in domeniul clinic, calitatea procesului de predare, programul adaptat cursantilor si tehnicile moderne utilizate in predare.
obiective specifice:
- Abordarea notiunilor intalnite in patologia tulburarilor psihice, prin evidentierea aspectelor specifice, diferentiale si globale ale etiologiei psihiatrice;
- Cunoasterea fundamentului conceptual al diagnozei psihopatologice a copilului si adolescentului;
- Cunoasterea principalelor metode si tehnici psihoterapeutice centrate pe copil si pe familia perturbata;
- Prezentarea unor programe de interventie care sa amelioreze consecintele problemei copilului, tinand cont de specificul traseului de dezvoltare pe care acesta il parcurge;
- Formarea deprinderilor fundamentale de asistare a clientului;
- Aprofundarea caracteristicilor specifice fiecarui tip de intervievare;
- insusirea si consolidarea principalelor tehnici de consiliere;
- Instrumentarea cu noi tehnici de interventie in domeniul psihoterapiei, prin prezentarea unui sistem de interventie non-normativ si non-patologizant care apartine scolii de la Palo Alto, promovat in Europa prin Institutul Gregory Bateson din Belgia, aplicabil in domeniul clinic;
- Responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii; promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si controla viata; acordarea de sprijin pentru familiile care au in componenta persoane cu handicap; asigurarea exercitarii totale de catre persoanele cu handicap a drepturilor si libertatilor fundamentale; promovarea, respectarea si garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenta in familie, in vederea dezvoltarii fiecarui membru al familiei intr-un mediu lipsit de violenta; realizarea accesului la ingrijiri de sanatate mintala de o calitate rezonabila; cresterea calitatii vietii;
- Cunoasterea particularitatilor sindromului deficitului de atentie si hiperactivitate pe diverse categorii de varsta; realizarea diagnosticului diferential cu alte tulburari de tip pervaziv; crearea unui plan de interventie particularizat;
- Cunoasterea modalitatilor de interventie psihoterapeutica in situatiile suferintelor psihice la copil si adolescent prin tehnici specifice in terapia adultului si a familiei;
- Cunoasterea modalitatilor de ameliorare a comunicarii; insusirea si experimentarea modalitatilor de dezamorsare a conflictelor;
- Identificarea principalelor modele ale invatarii si a rolului acestora in formele de consiliere; dobandirea si aprofundarea cunostintelor in ceea ce priveste invatarea si experienta mediata; cunoasterea si elaborarea de metode de consiliere pornind de la stilurile de invatare;
- Familiarizarea cu principalele teme si concepte legate de sistemele e-learning si software educational, punandu-se accent atat pe partea teoretic-comunicationala, viziune, integrarea in retele, integrarea cu alte sisteme informatice, acces, platforme e-learning si software educational, profesorul virtual, video-elearning, conferinte electronice, etc, cat si pe cea pragmatica, respectiv pe aplicatii e-learning (Moodle), pe software educational, laboratoare virtuale, simulatoare (Celestia), etc. si accesul la biblioteci electronice si modalitati de creare a acestora;
- Realizarea transferului de cunostinte in practica prin folosirea unor softuri statistice consacrate in acest domeniu: SPSS, StatView.
- Structurarea cunostintelor in conditiile unor lucrari practice de teren si laborator prin respectarea structurii unei lucrari stiintifice recomandata de Asociatia Psihologilor Americani (APA);
- Asimilarea tehnicilor de interventie pentru disfunctionalitatile la nivel cognitiv, comportamental si biologic;
competente
- Dobandirea capacitatilor de evaluare si interventie terapeutica a copiilor si adolescentilor aflati in impas psihopatologic, a celor cu tulburari de comportament, precum si a familiilor acestora;
- Dezvoltarea deprinderilor fundamentale de asistare; dezvoltarea deprinderilor fundamentale de influentare;
- Aptitudini de co-interventie in psihoterapie prin abordarea unei pozitii de coterapeut in relatia cu pacientul, respectand pozitia acestuia si viziunea lui despre lume; familiarizarea cu tehnici de interventie care pun accentul pe paradox , metafora si depistarea problemelor de suferinta care apar in cadrul interactiunilor;
- Abilitatea de a aplica principii, metode, instrumente si tehnici specifice logoterapiei si analizei existentiale;
- Capacitatea de generare si mentinere a unui ansamblu de relatii adecvate cu toate partile implicate in derularea programelor de interventie in gestionarea situatiilor de criza;
- Capacitatea de a investiga performantele perceptiv-motrice, atentionale, mnezice si verbale la copiii cu deficit de atentie si hiperactivitate; utilizarea metodologiei de diagnoza si interventie in cazul copiilor cu sindromul deficitului de atentie si hiperactivitate;
- Formarea si dezvoltarea aptitudinii de a comunica eficient cu clientul; dezvoltarea abilitatii de acordare a ajutorului in cadrul abordarii de tip non-directiv; dezvoltarea capacitatii ematice si a congruentei intre limbajul verbal si cel nonverbal; insusirea antrenamentului asertiv;
- Implementarea sistemelor e-learning; implementarea si utilizarea de software educational, respectiv laboratoare virtuale, simulatoare; implementarea si utilizarea sistemelor de videoconferinta.


DOMENIUL - GEOGRAFIE

Resurse turistice si protectia mediului
Durata studiilor: un an / 2 ani

Programul de studii universitare de masterat "Resurse turistice si protectia mediului " apartine domeniului de licenta "geografie " si se incadreaza ciclului II universitar in domeniul de masterat "geografia turismului".
Programul de studii de masterat este organizat in cadrul Departamentului de Studii Masterale. Dat fiind faptul ca acesta reprezinta o forma avansata a studiilor universitare actuale in functionarea programului de studii de masterat colaboreaza Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.
Acest tip de invatamant pluridisciplinar se adreseaza absolventilor invatamantului superior care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele in domeniul resurselor turistice si al protectiei mediului inconjurator indiferent de specializarea lor initiala:
- absolventii Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Targu Mures si ai altor facultati de profil din judetul Mures si judetele limitrofe care doresc sa activeze in domeniul turismului sau al protectiei mediului inconjurator din Romania ori alte statele membre UE;
- mediului de afaceri, cat si celui specific turismului, care intentioneaza sa se integreze acestuia, sa studieze sau sa efectueze cercetari.
- alte persoane cu studii de specialitate, angajate sau nu in cadrul autoritatilor ori institutiilor publice din judetul Mures si judetele limitrofe acestuia, care urmaresc sa ocupe o functie ce implica studii aprofundate in domeniul geografiei.
Competentele dobandite in cadrul programului de studii masterale se pot grupa in competente cognitive, functionale, personale si generale
competente cognitive (cunostinte)
- dobandirea fundamentelor teoretice cu implicatii practice din domeniul geografiei care stau la baza mecanismelor ce imprima dinamism si inovatie in fenomenul turistic
- analiza starii actuale si a experientei institutiilor abilitate cu privire la gestionarea resurselor naturale si antropice
- stabilirea prioritatilor, a structurilor institutionale si a etapelor necesare pentru dezvoltarea si implementarea sistemului gestionare a resurselor turistice din perspectiva dezvoltarii durabile
- stabilirea functiunilor si responsabilitatilor in cadrul structurilor institutionale, instruirea specifica a persoanelor investite cu responsabilitate
- asamblarea conceptelor intr-un limbaj stiintific coerent si utilizarea lui adecvata in comunitatea profesionala
- explicarea si demonstrarea legitimitatii principiilor si normelor metodologice ce stau la baza: selectiei, definirii si clasificarii obiectivelor educationale; alocarii si organizarii timpului de instruire, structurarii metodelor de proiectare; strategiilor de implementare a inovatiilor si modelelor de evaluare
- analiza si evaluarea politicilor nationale, europene si transeuropene in domeniul protectiei resurselor naturale si al celor turistice in special; identificarea problemelor critice si a principalelor tendinte de evolutie;
- intelegerea procesului de evaluare a impactului asupra mediului
- cunoasterea procedurilor legislative aferente evaluarilor de impact in Romania;
- cunoasterea metodelor si tehnicilor de evaluare a impactului uman asupra mediului;
- cunoasterea relatiei dintre evaluarea impactului asupra mediului si planificarea de mediu
- intelegerea distributiei resurselor hidrice pe Glob; fenomene de transfer a apei intre diferite compartimente de mediu, gestiunea durabila a resurselor de apa, estimarea calitatii apei; masuri de prevenire a poluarii
- asimilarea unor deprinderi practice privind problematica conducerii firmelor de turism, modalitatilor de motivare a personalului, de comunicare cu clientii si potentialii parteneri de rezolvare a conflictelor si relationare corecta, de combatere a stresului
- initiere in analiza comparativa a politicilor de mediu nationale si internationale
- formarea competentelor de proiectare si realizare a unei cercetari geografice la nivel empiric
- cultivarea unor cunostinte si deprinderi solide in domeniul managementului proiectelor
- familiarizarea cu principalele surse de finantare in domeniul managementului proiectelor in turism si protectia mediului
- asimilarea principalelor etape pe care le parcurg orice proiect (denumite si ciclurile de viata ale proiectelor) - conceperea; planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declansarea proiectului/formarea echipei, derularea/executia, monitorizarea, inchiderea
competente functionale
- elaborarea unui ghid pentru proiectarea si implementarea procedurilor de asigurare a calitatii in turism
- utilizarea tehnicilor de elaborare a proiectelor in turism
- construire a unor instrumente de diagnoza si interventie in domeniul turismului, in functie de cerintele formulate
- elaborarea unor studii de impact al utilizarii resurselor asupra mediului
- asistarea proiectarii unor strategii in domeniul utilizarii resurselor turistice din perspectiva dezvoltarii durabile
- exersarea capacitatii de utilizare a computerului in prelucrarea informatiilor statistice si a celor de interpretare a informatiilor.
- initiere in elaborarea proiectelor de finantare in turism
- formarea unor abilitati si deprinderi de conducere a unui proiect de finantare
- abilitare in initierea, redactarea, derularea si finalizarea unui proiect managerial
- formarea abilitatilor necesare planificarii si conducerii studiilor evaluative
- insusirea si valorificarea tehnicilor de elaborare a raportului de evaluare
- exersarea principalelor modalitati de evaluare utilizate in studiile de calitate a mediului inconjurator
competente personale
- integrarea conceptelor, normelor si strategiilor fundamentale ale managementului calitatii in sistemul de valori profesionale si personale ale cursantului
- receptivitatea la inovatiile din sfera protectiei mediului inconjurator
- interes pentru participarea la perfectionarea continua
- constructia de proiecte pentru propria dezvoltare profesionala si personala
- formarea si dezvoltarea unor atitudini civice europene
- intelegerea rolului pe care fiecare il are in dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere
- dezvoltarea unor competente de operare pe calculator
- formarea unor competente de comunicare eficienta
competente generale
- dobandirea de catre cursanti a unei imagini de ansamblu privind legatura resurse turistice - mediu
- deprinderea cursantilor cu tehnici de conducere organizationala si de asigurare a calitatii in turism
- dobandirea de catre cursanti a cunostintelor si abilitatilor necesare unei comunicari eficiente in organizatiile de turism si protectia mediului
- formarea abilitatilor necesare comunicarii, pentru prevenirea crizelor de comunicare si imagine, dar si pentru gestionarea lor.
- stabilirea prioritatilor, a structurilor institutionale si a etapelor necesare pentru dezvoltarea si implementarea sistemului gestionare a resurselor turistice din perspectiva dezvoltarii durabile;
- cunoasterea relatiei dintre evaluarea impactului asupra mediului si planificarea de mediu;
- familiarizarea cu principalele surse de finantare in domeniul managementului proiectelor in turism si protectia mediului;
- exersarea principalelor modalitati de evaluare utilizate in studiile de calitate a mediului inconjurator.
INSCRIEREA SI INMATRICULAREA se fac in perioada 10.07.2017 - 28.07.2017 sau 04.09.2017 - 29.09.2017 la Campusul "Dimitrie Cantemir" din str. Bodoni Sandor nr. 3-5, intre orele 10 si 18;

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediei de bacalaureat, pana la ocuparea locurilor alocate de Ministerul Educatiei Nationale.

Taxa de inscriere in anul universitar 2017-2018 este de 100 lei si include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la inscriere si inmatriculare, precum si a carnetului si legitimatiei de student. Inmatricularea se face odata cu inscrierea, dupa sustinerea interviului si implica achitarea primei rate din taxa de scolarizare.

Acte (in original pentru conformitate) necesare pentru inscriere:
           diploma de bacalaureat (fotocopie) si foaia matricola
           diploma de licenta (in original) sau adeverinta de licenta eliberata de universitate pentru promotia 2017
           suplimentul la diploma de licenta
           certificat de nastere
           certificat de casatorie
           adeverinta de la medicul de familie din care rezulta starea de sanatate a candidatului
           carte de identitate

Copiile se executa la sediul Universitatii.

Taxe anuale de scolarizare.
La programele de masterat, taxa de scolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este formata din 6 rate a cate 450 lei fiecare.


  Edris Webdesign                 termeni si conditii | contact
  © UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
Unitate autorizata sa prelucreze datele personale ale studentilor si cursantilor de catre
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal, inregistrata sub nr.18316