romana   magyar   english   francais

 
   PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
acasaharta paginaposta electronicatermeni si conditii

     PREZENTARE GENERALA
     FACULTATI, SPECIALIZARI
     OFERTA 2017-2018
     DEPARTAMENTE
     MASTER
     SISTEM e-LEARNING
     CADRE DIDACTICE
     PUBLICATII CU UZ INTERN
     BURSE                      
     PLANIFICARI, ORARE
     REGULAMENTE
     INSCRIERE 2017-2018
     PARTENERIAT
     CONTACT

  
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC - acreditat de MECI din 2009

PREZENTARE GENERALA

MISIUNE

DPPD are o misiune didactica si de cercetare stiintifica in domeniul pregatirii personalului didactic si consta in promovarea unui invatamant formativ, modern, centrat pe subiectul invatarii, adaptat la cerintele europene privind programele de formare psihopedagogica, orientat pragmatic catre nevoile reale ale societatii si prioritatile actuale ale educatiei.

OBIECTIVE

   a) formarea initiala pentru profesiunea didactica a studentilor si, dupa caz, a absolventilor invatamantului universitar, in vederea dobandirii competentelor atestarii oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul preuniversitar si universitar;
   b) formarea continua a personalului didactic, prin programe de formare/perfectionare periodica, prin programe de studii universitare de masterat, precum si prin organizarea cursurilor de pregatire si a examenelor de obtinere a definitivatului si a gradelor didactice de catre personalul didactic din invatamantul preuniversitar;
   c) cercetarea stiintifica, teoretica si aplicativa, in domeniul stiintelor educatiei, in concordanta cu necesitatile de perfectionare a procesului de invatamant si cu standardele educationale si perspectivele de evolutie a invatamantului si stiintelor educatiei pe plan national si european;
   d) formarea continua a adultilor prin furnizarea de programe de instruire in scopul dezvoltarii personale, initierii, specializarii si perfectionarii in diverse domenii de activitate in concordanta cu nevoile de instruire identificate la nivel individual si/sau organizational, si cu cerintele formulate la nivel european privind dezvoltarea competentelor de baza ale adultilor.

FUNCTII

Pentru realizarea misiunii sale, DPPD respecta normele legale privind oferirea de programe de formare pentru cariera didactica si promoveaza calitatea, performanta in invatamant, cercetarea stiintifica, dezvoltarea resurselor umane si crearea unui mediu academic bazat pe parteneriate educationale, indeplinind astfel urmatoarele functii:
   1. formarea profesionala ininiala pentru cariera didactica;
   2. formarea continua, psihopedagogica, metodica si de specialitate continua pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar;
   3. dezvoltarea unor programe de masterat in domeniul didacticilor speciale si formarii personalului didactic;
   4. organizarea unor programe de educatie a adultilor, la solicitarea persoanelor/institutiilor interesate;
   5. conversie profesionala de nivel universitar si postuniversitar;
   6. pregatirea, organizarea si desfasurarea examenelor de obtinere a definitivatului si a gradelor didactice pentru specializarile care i-au fost arondate de Ministerul Educatiei, Cecetarii si Inovarii;
   7. consiliere psihopedagogica si metodica privind dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera didactica si coordonarea activitatilor de mentorat din scoli;
   8. initierea si dezvoltarea unor activitati de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniu;
   9. sustinerea dezvoltarii profesional-stiintifice a personalului didactic din universitate.

ECHIPA DPPD

CONDUCERE
       Conf. Univ. Dr. Elena-Adriana Tomuletiu

CADRE DIDACTICE
       Prof. Univ Dr. Elena-Adriana Tomuletiu
       Prof. Univ. Dr. Camelia Stanciu
       Conf. Univ. Dr. Mihaela Stoica
       Conf. Univ. Dr. Valentin Ciotea
       Conf. Univ. Dr. Doina David
       Conf. Univ. Dr. Adela Morar
       Lector Univ. Dr. Andrei Cotrus

SECRETAR
       Anisoara Farcas

PROGRAME DE STUDIU

FORMARE INITIALA

Descarca fisier: planul de invatamant aprobat de MECT

Programele de formarea initiala ale DPPD se realizeaza in baza legii, curriculum-ul DPPD fiind stabilit la nivel national, aprobat prin Ordin al M.E.C.T. nr. Nr. 4316 din 3 iunie 2008, fiind proiectat pe doua nivele:

NIVELUL I
- acorda dreptul de ocupare a posturilor didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu (primar si gimnazial)
- presupune acumularea a 30 de credite transferabile
- se desfasoara in timpul studiilor de licenta sau, dupa caz, in regim postuniversitar, pentru cei care deja au absolvit facultatea

NIVELUL II
- acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si universitar, cu doua conditii:
         - acumularea a 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice
         - absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta
- se desfasoara in regim postuniversitar pentru absolventii nivelului I
Organizare

NIVEL LICENTA
NIVELUL I poate fi parcurs în paralel cu studiile de licenta, pe durata celor 3 ani de facultate, taxa de scolarizare fiind de 350 de lei/an, platibila in 2 rate de cate 175 de lei fiecare.

POSTUNIVERSITAR
Absolventii studiilor universitare de licenta care nu au urmat programul de formare psihopedagogica în timpul facultatii, pot parcurge NIVELUL I si NIVELUL II in regim postuniversitar, pe durata unui an. Taxa de scolarizare este de 1000 de lei/nivel, platibila in 4 rate de cate 250 de lei fiecare.

Inscrierile la acest program se fac in luna SEPTEMBRIE la Campusul Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu-Mures. Absolventii de facultate pot parcurge NIVELUL I si II pe durata unui an universitar.

FORMARE CONTINUA
MASTERAT in Asigurarea calitatii invatamantului - Singurul masterat din tara acreditat in acest domeniu, conform OMECT nr. 4.644/30.06.2008

Descarca fisiere: pliant master, prezentare PPT master

Inscrierile la acest program se fac in lunile IULIE si SEPTEMBRIE la Campusul Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu-Mures.

BENEFICIARI

Beneficiarii programului de studii pentru formare initiala oferit de cAtre DPPD sunt studentii Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu-Mures si absolventi ai invatamantului universitar inscrisi in regim postuniversitar.

Beneficiarii programului de studii pentru programul de formare continua oferit de catre DPPD sunt cadre didactice sau alte categorii de solicitanti preocupati de domeniul stiintelor educatiei.

Programul de studii al DPPD se realizeaza in regimul activitatilor didactice facultative fiind permis accesul tuturor studentilor si absolventilor invatamantului universitar care doresc sa obtina certificatul de atestare in profesiunea didactica, in specializarea corespunzatoare diplomei de licenta (de master), in conditiile prevazute de lege.

Absolventii programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD vor obtine Certificatul de absolvire a DPPD, corespunzator nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite, respectiv:
- Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu
- Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior, daca au absolvit si un program de master in domeniul diplomei de licenta

OPORTUNITATI OCUPATIONALE

Oportunitati ocupationale deschise de absolvirea cursurilor de formare initiala pentru profesia didactica.

In conformitate cu Ordinului MEC nr. 4343/17 iunie 2005 disciplinele care pot fi predate de absolventii facultatilor Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mures, posesori ai certificatului de absolvire a D.P.P.D., sunt:

Facultatea

Specializarea

Disciplina ce poate fi predata

Ciclul sau forma de invatamant

Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 1. Psihologie,
 2. Psihopedagogie Speciala
 1. Psihologie
 1. Liceal
 2. Centre judetene de asistenta psihopedagogica
 3. Postliceal
 4. Universitar
 1. Pedagogie
 1. Liceal
 2. Centre judetene de asistența psihopedagogica
 1. Psihopedagogie speciala
 1. Scoala speciala
 2. Liceal
 3. Postliceal
 4. Universitar
 1. Logopedie
 1. Preprimar
 2. Primar
 3. Gimnazial
 4. Universitar
 1. Consiliere si orientare
 1. Gimnazial
 2. Postliceal
 3. Universitar
 1. Sociologie
 1. Liceal
 2. Postliceal
 3. Universitar

Stiinte economice

 1. Contabilitate si informatica de gestiune
 2. Economia comertului, turismului si serviciilor
 3. Finante – banci
 1. Economie
 2. Educație antreprenoriala
 3. Economic, administrativ, comert si servicii
 1. Profesional
 2. Liceal
 3. Postliceal
 4. Universitar

Drept

 1. Drept
 1. Cultura civica
 2. Drept
 1. Gimnazial
 2. Liceal
 3. Universitar

Geografie

 1. Geografia turismului
 1. Geografie
 1. Gimnazial
 2. Liceal
 3. Postliceal
 4. Universitar

 

CERCETARE STIINTIFICA

D.P.P.D. dispune de un plan de cercetare stiintifica propriu inclus in planul strategic al Universitatii "Dimitrie Cantemir" Tirgu-Mures.

D.P.P.D. desfasoara activitati de cercetare stiintifica prin programe si structuri proprii de cercetare, precum si in colaborare cu celelalte structuri de cercetare din cadrul institutiei de invatamant superior.

In functie de volumul si dinamica programelor de cercetare, Departamentul poate organiza structuri de cercetare de tipul centrelor si laboratoarelor de cercetare.

Programele de cercetare ale Departamentului se pot derula sub forma proiectelor obtinute prin competitie nationala si internationala si a temelor de cercetare prevazute in planul propriu de cercetare stiintifica.

Cercetarea stiintifica abordeaza teme ce se inscriu in aria stiintifica a domeniului stiintelor educatiei, psihologiei, sociologiei, studii integrate/interdisciplinare.

D.P.P.D. va organiza periodic cu cadrele didactice, cercetatorii, studentii si absolvenții, sesiuni stiintifice, simpozioane, conferinte, mese rotunde, iar comunicarile sunt publicate in reviste/volume dedicate manifestarii stiintifice cotate ISSN sau ISBN.

CONTACT

ADRESA

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu-Mures
Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5
Tirgu-Mures, Romania
Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129
Fax: +40-365-401.125
www.cantemir.ro

PERSOANA DE CONTACT

Conf. univ. dr. Elena-Adriana Tomuletiu, director DPPD
e-mail: adriana.tomuletiu@gmail.com

Tel.: +40-722-966-169

  Edris Webdesign                 termeni si conditii | contact
  © UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
Unitate autorizata sa prelucreze datele personale ale studentilor si cursantilor de catre
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal, inregistrata sub nr.18316