romana   magyar   english   francais

 
   In atentia studentilor si absolventilor Universitatii Spiru Haret
acasaharta paginaposta electronicatermeni si conditii

     PREZENTARE GENERALA
     FACULTATI, SPECIALIZARI
     OFERTA 2017-2018
     DEPARTAMENTE
     MASTER
     SISTEM e-LEARNING
     CADRE DIDACTICE
     PUBLICATII CU UZ INTERN
     BURSE                      
     PLANIFICARI, ORARE
     REGULAMENTE
     INSCRIERE 2017-2018
     PARTENERIAT
     CONTACT

  

In atentia studentilor si absolventilor
Universitatii Spiru Haret

Transferul studentilor si înscrierea la masterat a absolventilor Universitatii Spiru Haret



Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures inscrie la cursurile de master licentiatii Universitatii Spiru Haret care au absolvit o specializare organizata in structurile de invatamant ce se regasesc în Hotararea Nr. 749 din 24 iunie 2009, prezentata mai jos.

De asemenea, si in cazul cererilor de transfer formulate de studentii Universitatii Spiru Haret, sunt analizate doar acele solicitari care privesc studentii institutiilor de invatamant cuprinse in HG 749/2009.




HOTARARE Nr. 749 din 24 iunie 2009
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea


Text in vigoare incepand cu data de 16 august 2010

Act de baza: Hotararea Guvernului nr. 749/2009

Acte modificatoare: Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009, Hotararea Guvernului nr. 943/2009, Hotararea Guvernului nr. 1093/2009, Hotararea Guvernului nr. 631/2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu art. 60 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art. 1 alin. (3) si cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art. 2 - 4 din Legea consortiilor universitare nr. 287/2004, precum si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Se aproba Nomenclatorul domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare de licenta si sistemul national de codificare al acestora, precum si numarul de credite de studiu transferabile, prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba structura institutiilor de invatamant superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Se aproba specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiilor de invatamant superior particular autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute in anexa nr. 4.
ART. 5
Se aproba specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiilor de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu, aflate in proces de acreditare, prevazute in anexa nr. 5.
ART. 6
(1) Noile specializari autorizate sa functioneze provizoriu prevazute in prezenta hotarare au dreptul sa isi desfasoare activitatea începand cu anul I al anului universitar 2009 - 2010.
(2) La specializarile/programele de studii care nu se mai regasesc in prezenta hotarare nu se mai organizeaza admitere începand cu anul universitar 2009 - 2010.
ART. 7
(1) Institutiile de invatamant superior acreditate prin lege pot organiza numai in locatiile evaluate favorabil de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior si confirmate prin hotarari ale Guvernului, dupa caz, admiterea in invatamantul superior, procesul de invatamant, examene de finalizare a studiilor, pot emite si elibera diplome de licenta si alte documente scolare, numai la specializarile/programele de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare forma de invatamant (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta), aprobate prin hotarari ale Guvernului, cu precizarea locatiei.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoasterea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a studiilor si actelor de studii emise de aceste institutii.
ART. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008.


Click aici pentru a descarca anexa 3 cu structura institutiilor de invatamant superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.


  Edris Webdesign                 termeni si conditii | contact
  © UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
Unitate autorizata sa prelucreze datele personale ale studentilor si cursantilor de catre
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal, inregistrata sub nr.18316