Admitere

Perioada: 10.07.2017-28.07.2017 sau 04.09.2017-29.09.2017

Ofertă Educațională

 

Îți dorești o carieră profesională de succes, un viitor strălucit și un colectiv care să te inspire și să îți ghideze pașii spre dezvoltarea orizontului cultural?

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, îți oferă „Visuri Devenite REALITATE”!

Din 1991 ne urmăm îndeaproape filosofia, iar în fiecare din cei 26 de ani de existență, am susținut o activitate academică la înalte standarde educaționale europene.

Universitatea noastră, a cunoscut o dezvoltare continuă, și studiind cererea reală a noii piețe de muncă din România, a adăugat primei facultăţi înfiinţate (cea de Drept), noi linii de dezvoltare universitară: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei și Facultatea de Geografie.

Fiecare dintre cele 4 facultăți din cadrul universității, încurajează cele mai înalte aspiraţii, atât în rândul cadrelor didactice cât şi al studenţilor, prin provocarea acestora într-o continuă căutare culturală.

Peste 90% dintre absolvenţii noștri, au promovat examenul de licență și la această oră sunt încadraţi profesional în profilul pentru care Universitatea i-a pregătit!

Fii și tu ADMIS la una din facultațiile noastre!

 

Cum mă înscriu?

Înscrierea şi înmatricularea:

În perioada 10.07.2017-28.07.2017 sau 04.09.2017-29.09.2017 la Campusul „Dimitrie Cantemir” din str. Bodoni Sándor nr. 3-5, între orele 10 şi 18;

Taxa de înscriere în anul universitar 2017-2018 este de 100 lei şi include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere şi înmatriculare, precum şi a carnetului şi legitimaţiei de student. Înmatricularea se face odată cu înscrierea şi implică achitarea primei rate din taxa de şcolarizare.

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:

Facultăți și DPPD Nivel 1 licență:

 • diplomă de bacalaureat/adeverință de promovare a examenului de bacalaureat (pentru promoția 2017) și foaia matricolă
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • adeverinţă de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului
 • carte de identitate
 • taxa de înscriere de 100,00 RON
 • rata 1 din taxa anuală de școlarizare

Programele de Master și DPPD Nivel 1 postuniversitar:

 • diplomă de licență/adeverință de promovare a examenului de licență (pentru promoția 2017) și suplimentul la diplomă
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • adeverinţă de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului
 • carte de identitate
 • taxa de înscriere de 100,00 RON
 • rata 1 din taxa anuală de școlarizare

            TOATE ACTELE SE ADUC ÎN ORIGINAL, COPIILE  SE EFECTUEAZĂ ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

IMPORTANT: Diploma de bacalaureat/licență în original rămâne la sediul universității pe toată perioada școlarizării!

Copiile se execută la sediul Universităţii.

La cele patru facultăţi, taxa de şcolarizare, pentru anul universitar 2017-2018, este formată din 6 rate a câte 400 lei fiecare.

Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

La programele de masterat, taxa de şcolarizare, pentru anul universitar 2017-2018, este formată din 6 rate a câte 450 lei fiecare.